Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Обов’язкова інформація про навчальний заклад
(відповідно до ст.30 Закону України “Про освіту” від 05.09.2017 № 2145)
 • Статут закладу освіти:    https://cutt.ly/Jyja0xC
 • Зміни до статуту: https://cutt.ly/5yja3jl
 • Правила внутрішнього трудового розпорядку: http://surl.li/chyv
 • Розпорядження про надання ліцензії на провадження освітньої діяльності: https://cutt.ly/HyWjW34
 • Свідоцтво про державну реєстарцію закладу:   https://cutt.ly/1yjsi2G
 • Свідоцтво про атестацію закладу: https://cutt.ly/0yjsoDf
 • Структура та органи управління закладу освіти: https://cutt.ly/YyjssCV
 • Кадровий склад закладу освіти:  https://cutt.ly/PyWzEoN 
 • Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою:     https://cutt.ly/3yjsfgJ
 • Територія обслуговування, закріплена за навчальним закладом: https://cutt.ly/iyjsG2A
 • Ліцензований обсяг та фактичне число осіб, які навчаються в закладі освіти:   https://cutt.ly/kyWmIJu
 • Мова освітного процесу: https://cutt.ly/WyRrJme            
 • Наявність вакантних посад, порядок і створення конкуренції на їх зменшення (використання його): https://cutt.ly/byjsHFu
 • Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (з ліцензійними умовами): https://cutt.ly/pyjsJmF
 • Про закріплення території обслуговування за освітніми закладами Добропільської міської ради: https://cutt.ly/jxhdxr9
 • Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності  та якості освіти  розроблено відповідно до вимог Закону України «Про освіту»  ( стаття 41. Система забезпечення якості освіти)   https://cutt.ly/axhabS9
 • Про організацію ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів: https://cutt.ly/ZxhssLr
 • Територія обслуговування закладів загальної середньої освіти Добропільської міської ради: https://cutt.ly/yxhsYeF

 

 • Результати моніторингу якості освіти:    

2019-2020 н.р.:  І семестр:

1) Моніторинг якості навчальних досягнень учнів за І семестр 2019-2020 н.р.: https://cutt.ly/oyjs5uh  

2018-2019 н.р.:

           1) Моніторинг якості навчальних досягнень учнів за 2018-2019 н.р.: https://cutt.ly/TyjsXUv

            2) Результати навчальних досягнень учнів 2-4 класів по предметам за 2018-2019 н.р.:  https://cutt.ly/nyjsBsC 

            3) Результати навчальних досягнень учнів 5-11 класів по предметам за 2018-2019 н.р.:  https://cutt.ly/EyjsNUn

 • Річний звіт про діяльність закладу освіти: https://cutt.ly/jyjda9N
 • Правила прийому до закладу освіти: https://cutt.ly/byjdd37
 • Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами: https://cutt.ly/AyRtWoQ
 • Правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти:  https://cutt.ly/RyRiRnB
 • Фінансовий звіт про використання бюджетних зобов’язань: https://drive.google.com/drive/folders/1e44STbKBoNHojimim31Alw3SJcix0Rno
 • ПОМІСЯЧНИЙ РОЗПОДІЛ ДО КОШТОРИСУ НА 2020 РІК  https://cutt.ly/ffBysmf
 • Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством (для закладів освіти, що отримують публічні кошти та їх засновників):                                                                     1) Проєкт  «Dance Hall» https://cutt.ly/MyRpjpE
 • Вибір підручників:

– Вибір та замовлення підручників для учнів 6-х та 11-ти класів закладів загальної середньої освіти на 2019/2020 н.р.: https://cutt.ly/JyYChmk

Вибір та замовлення підручників для учнів 3-х класів закладів загальної середньої освіти на 2020/2021 н.р.: 

Вибір та замовлення підручників для учнів 7-х класів закладів загальної середньої освіти на 2020/2021 н.р.: