5-А клас

Алгоритм здачі робіт учнями в Class Room:

Завдання ІХ тижня: 18.05-22.05.2020р.

Українська мова

Учитель: Литвинова Наталя Володимирівна

Тема 16. Тема «Контрольна робота. Диктант.»

Опрацювати матеріал до уроку за посиланням: https://cutt.ly/wyOdP94

Тема 17. Тема «Повторення. Лексикологія. Будова слова.»

Опрацювати матеріал до уроку за посиланням: https://cutt.ly/hyOdD0x

Тема 18. Тема «Повторення. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»

Опрацювати матеріал до уроку за посиланням: https://cutt.ly/5yOdJxr

Завдання VІІІ тижня: 12.05-15.05.2020р.

Українська мова

Учитель: Литвинова Наталя Володимирівна

Тема 13. Тема «Складне речення»

Опрацювати матеріал до уроку за посиланням: https://cutt.ly/5yOdxgh

Тема 14. Тема «Контрольна робота з теми «Відомості з синтаксису й пунктуації»

Опрацювати матеріал до уроку за посиланням: https://cutt.ly/OyOdmqx

Тема 15. Тема «Пряма мова»

Опрацювати матеріал до уроку за посиланням: https://cutt.ly/VyOdRpT

Завдання VІІ тижня: 04.05-08.05.2020р.

Історія

Учитель: Ульєнко Наталя Михайлівна

Тема. Село та місто: у минулому і зараз.

Опрацювати матеріали до уроку за посиланням: https://cutt.ly/oylKY8B

Завдання VІ тижня: 27.04-30.04.2020р.

Українська мова

Учитель: Литвинова Наталя Володимирівна

Тема 10. «Контрольна робота. Переказ.»

Опрацювати матеріал до уроку за посиланням: https://cutt.ly/5ysnoWJ

Тема 11. «Звертання»

Опрацювати матеріал до уроку за посиланням: https://cutt.ly/XysnhlC

Тема 12. «Вставні слова»

Опрацювати матеріал до уроку за посиланнямhttps://cutt.ly/lysnv7j

Історія

Учитель: Ульєнко Наталя Михайлівна

Тема. Хто заклав підвалини української історичної науки.

Опрацювати матеріал до уроку за посиланнямhttps://cutt.ly/IylNJ8S

Інформатика (ІІ група)

Учитель: Овчарук Людмила Василівна

Урок 23

Тема. Складання та виконання лінійних алгоритмів. Практична робота 4.

Опрацювати матеріал до уроку в ClassRoom (код курсу tgu2axk)

або за посиланням: https://cutt.ly/dyfzc6F

 

Завдання V тижня: 21.04-24.04.2020р.

Українська мова

Учитель: Литвинова Наталя Володимирівна

Тема «Однорідні члени речення»

Опрацювати матеріал до уроку за посиланням:  https://cutt.ly/Wyefblo

Тема «Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами»

Опрацювати матеріал до уроку за посиланням: https://cutt.ly/oyefRUt

Історія

Учитель: Ульєнко Наталя Михайлівна

Тема. Історичні памятки

Опрацюйте матеріал параграфа 20.

Оберіть одну з пам’яток вашого рідного краю Донеччини (Заповідник «Кам’яні могили», Назарівка. Соляна шахта в Соледарі. Національний природний парк «Святі Гори». Гора Карачун та інші.) Складіть інформацію про одну з пам’яток.

Відповіть надіслати письмово в зошиті, або в друкованому вигляді.

https://www.youtube.com/watch?v=8j0FZ3xSKSk

https://www.youtube.com/watch?v=EnDOnegP0bw

Тема. Історики досліджують княжу добу

Опрацювати параграф 21, виписати в зошит поняття та вивчити їх.

Відповісти письмово на запитання:

Про які факти та події ви дізналися?

Назвіть їх у хронологічній послідовності (нагадую  починаємо від подій, які відбулися раніше).

Тема. Історики досліджують козацьку добу

Опрацювати матеріал підручника параграф 22.

Ознайомтеся з матеріалом за посиланнями:

https://www.youtube.com/watch?v=XZ5tg7iiGwY

Відповідати письмово на питання сторінка 157 ( Оцініть себе).

Завдання ІІІ тижня: 06.04-10.04.2020р.

Англійська мова

Учитель: Шавко Наталя Олегівна

Тема: The place where I live ( Рідне місто/село)

Lesson 1: Впр. 1, с. 140; Впр. 7, с. 142

Lesson 2: Впр. 6, 7, с. 144

Lesson 3: Впр. 5,6, с. 147

Lesson 4: Впр. 4, с. 148; Впр.6. с. 149

Опрацьований та виконаний матеріал висилати учителю на ел. пошту

natalasavko954@gmail.com Шавко Наталії Олегівни

Завдання ІІ тижня: 01.04-03.04.2020р.

Українська мова

Учитель: Литвинова Наталя Володимирівна

Урок 3. 

Тема: Речення, його граматична основа (підмет і присудок)

1. Перегляньте матеріал уроку за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=-01-fmTyRPM

2. Опрацюйте матеріал підручника с. 142- 143 (Вивчити напам’ять: що таке підмет і присудок, на які питання відповідають, як підкреслюються)

3. Виконайте вправу 379 (Списати речення. Підкреслити в кожному реченні граматичні основи (підмет і присудок)

4. Розподільний диктант (Записати подані речення у два стовпчики: 1 – де є і підмет, і присудок; 2 – де є тільки один головний член речення (або підмет, або присудок). Підкреслити граматичну основу речення (тобто підмет і присудок)

 1. І пахне житом молодим, і рибним виловом багатим.
 2. Дорога. Ранок. Тиша. Довгий яр, весь білою черем­хою залитий.
 3. На восьме літо, у неділю, неначе ляля в льолі білій, святеє сонечко зійшло.
 4. Він одрізнявся од других своєю незвичайною працьовитістю, якоюсь завзя­тістю в роботі.

Урок 4.

Тема «Види речень за метою висловлення»

1. Перегляньте матеріал уроку за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=jGQZgAY5lTg

2. Опрацюйте правила с. 146-148. ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: які є речення за метою висловлення та емоційним забарвленням.

3. Перегляньте схеми (якщо є можливість можна роздрукувати, але необов’язково) ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: які є речення за метою висловлення та за емоційним забарвленням.

4. Виконайте завдання: запишіть у зошит

Електронна адреса вчителя для зворотного зв’язку: litvinova.natal2017@gmail.com

Завдання І тижня: 16.03-20.03.2020р.

Українська мова

Учитель: Литвинова Наталя Володимирівна

Тема «Словосполучення»

 1. Пройдіть за посиланням і перегляньте матеріал уроку.

https://www.youtube.com/watch?v=e03fWVdZaE4

 1. Опрацюйте матеріал підручника:

с.138 –с.139

 1. Виконайте вправу 366: вкажіть головні й залежні слова у словосполученнях за зразком. Поставте питання від головного слова до залежного.
 2. Виконайте вправу з69: утворіть словосполучення й запишіть їх.
 3. Опрацюйте схему розбору словосполучення с.141.
 4. Із вправи 374 випишіть 3 словосполучення й розберіть їх за зразком.

Електронна адреса вчителя для зворотного зв’язку litvinova.natal2017@gmail.com

Урок 2.     Тема «Словосполучення»

 1. Повторити вивчені слова з наголосом. Поставити наголос у кожному слові та вимовити їх (усно).

Аркушик, весняний, вимога, віршовий, горошина, донька, дочка, підлітковий, літопис, подруга, діалог, довідник, алфавіт, близький, виразний, завдання, загадка, листопад, мабуть, навчання, ознака, текстовий, український, разом.

 1. Пригадати (усно):
 • Що таке словосполучення?
 • Які сполучення слів не належать до словосполучень?
 1. Розподільний диктант (письмово). Записати у перший стовпчик словосполучення, а у другий – поєднання слів, що не є словосполученням:

Джерельна вода, дерева й кущі, осінь прийшла, дуже гарний, на парті, перед школою, повільно йти, підставити ногу, наді мною, випромінює радість, молодий і красивий, оволодівати знаннями, учень відповідає, білими хмаринками.

 1. Виконати вправу 372 (письмово). Усно знайти значення кожного фразеологізму.
 2. Повторити (усно)
 • Якими частинами мови може виражатися головне слово у словосполученні?
 • Від якого й до якого слова ставиться питання у словосполученні?
 1. Виконати вправу 367 (письмово). З кожної групи розібрати одне словосполучення (зразок розбору с.141)

(Відповіді на питання уроку містяться на с.138-139 підручника)

Виконані роботи уроку 1 та уроку 2, а також питання щодо опрацьованого матеріалу  надсилати за адресою: litvinova.natal2017@gmail.com

Українська література

Учитель: Блінова Марина Олександрівна

Читати повість Зірки Мензатюк «Таємниця козацької шаблі», стор.159-185, відповідати на питання, виконати завдання стор.169, 177-178, 185-186.

Для ознайомлення з матеріалом перейдіть за посиланням: https://padlet.com/tanzakharova2702/1p8hva16agjx

Зарубіжна література

Учитель: Жук Вікторія Сергіївна

Ернест Сетон Томпсон. Оповідання «Снап» (переглянути матеріал за посиланням)

https://naurok.com.ua/prezentaciya-seton-tompson-28583.html

Читати оповідання за підручником, переглянути кінофільм, зробити самоперевірку за питаннями підручника

Англійська мова

Учитель: Шавко Наталя Олегівна
 • с. 131, Впр. 2(читати з перекладом); с. 132, Впр. 6 (письмово);
 • с. 133, Впр. 2 (усно), с. 134, Впр. 7 (письмово);
 • с. 135, Впр. 1,3 (письмово), с. 136, Впр. 6 (письмово);
 • с. 137, Впр. 2 (читати з перекладом).

https://www.youtube.com/watch?v=rNu8XDBSn10

https://www.youtube.com/watch?v=Pu8tL3ptXRM

Опрацьований та виконаний матеріал висилати на ел.пошту natalasavko954@gmail.com  Шавко Наталії Олегівни

Історія

Учитель: Ульєнко Наталя Михайлівна

Параграф 18; вивчити, записати дати та поняття в зошит.

https://www.youtube.com/watch?v=TdYk5aYKoGY

https://www.youtube.com/watch?v=n_yfBbcPT54

https://www.youtube.com/watch?v=lid8zfKCuRw

Природознавство

Учитель: Бірюкова Любов Єгорівна

Опрацювати  параграфи  33, 34

Виконати:  сторінка 146 вправа  5 – письмово,  вправи  2, 3, 4 – усно